Adopteren

De vrijwilligers van ProZUS besteden veel aandacht en zorg aan het matchen van de hond met de juiste baas. De selectie van de honden begint al in Spanje; welke hond is geschikt om naar Nederland te komen? Welke hond gaat snel zijn draai vinden in het doorsnee Nederlandse gezin? Na aankomst in het Nederlandse gastgezin wordt de hond goed geobserveerd. Het gastgezin vult vervolgens een informatieformulier over het karakter en gedrag van de hond in, en houdt ProZUS op de hoogte van ontwikkelingen. Hierdoor weten wij welke hond bij welke gezinssituatie past. De adoptieprocedure kent globaal de volgende stappen:

  1. Er is interesse voor een hond. Door middel van een ingevuld interesseformulier en een telefoongesprek met de potentiële adoptant krijgen wij alvast een beeld van o.a. de gezinssituatie, woonsituatie en ervaring met honden. 
  2. Kennismaking. Wanneer er een mogelijke match kan zijn, wordt u in contact gebracht met het gastgezin waar de hond verblijft. Samen maken jullie een afspraak om kennis te komen maken.
  3. Huisbezoek. Als de kennismaking positief is verlopen en de adoptieprocedure wordt verder gezet, dan komt er een vrijwilliger van ProZUS op huisbezoek. Wij komen graag kennis maken en zien uiteraard ook graag waar onze honden komen te wonen.
  4. Plaatsingsovereenkomst. Voordat de plaatsingsovereenkomst wordt getekend, wordt deze inclusief de plaatsingsvoorwaarden toegezonden. Verder wordt de uitkomst van de bloedtest (afgenomen in Spanje) aan de adoptanten per e-mail toegezonden.
  5. De verhuizing. En dan is het zover! De nieuwe baasjes komen de hond halen (soms wordt de hond gebracht door het gastgezin), de plaatsingsovereenkomst wordt getekend en het nieuwe leven kan beginnen!
  6. Het paspoort en overschrijving van de chip. Het paspoort wordt binnen 2 weken na de ondertekening van de plaatsingsovereenkomst aan de adoptanten (per aangetekende post) toegezonden. Verder is het belangrijk dat de adoptanten de chip van de hond binnen 24 uur na de feitelijke verhuizing op hun naam (laten) registreren.

Uiteraard stopt het werk van ProZUS niet na de adoptie van de hond. Vanaf nu begint het persoonlijk begeleiden van de baasjes en de hond door de coördinator van ProZUS, de vrijwillige regio contactpersoon en het gastgezin.

De adoptiebijdrage

Voor honden t/m 6 jaar is de adoptiebijdrage 350 euro. Voor honden vanaf 7 jaar t/m 9 jaar is de adoptiebijdrage 250 euro. Voor de honden vanaf 10 jaar is de adoptiebijdrage 175 euro. De betaling dient voorafgaand aan de adoptie (voor het tekenen van de plaatsingsovereenkomst) voldaan te worden.

Stichting ProZUS heeft geen winstoogmerk. Het bedrag wat je voor één van onze honden betaald is een tegemoetkoming in de kosten die de stichting heeft gemaakt om de hond naar Nederland te kunnen halen en ter adoptie aan te kunnen bieden. De kosten bestaan uit: financiële steun aan het desbetreffende asiel voor castratie/sterilisatie, medische keuring, bloedtesten,  de benodigde vaccinaties en het chippen van de hond. Verder wordt van dit bedrag het transport naar Nederland betaald.